INFP: de Idealist onder de MBTI-types

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een bekend model om naar persoonlijkheden te kijken. Een van de zestien MBTI-types is de INFP, ook wel de Idealist of de Heler genoemd. De levensrol van de INFP is om zichzelf in dienst van de samenleving te stellen: de INFP is het meest idealistisch van alle MBTI-types. Geschat wordt dat zo’n 4,3% van de wereldbevolking een INFP is. In dit artikel lees je meer over de INFP, de Idealist onder de MBTI-types.

MBTI in het kort

De Myers-Briggs Type Indicator is geboren uit de theorieën van Carl Gustav Jung. Jung vond dat mensen een voorkeur hebben voor hoe ze de wereld ervaren en beoordelen. Moeder en dochter Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers zijn hiermee verdergegaan. Zij kwamen tot vier tegenstellingen: Extroverted tegenover Introverted, iNtuition tegenover Sensing, Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving. Hiermee ontstaan zestien types van elk vier letters. Bijvoorbeeld INFP. De wetenschappelijke basis van MBTI is discutabel, maar in de praktijk blijkt MBTI een fijn hulpmiddel voor persoonlijke groei. Een gratis MBTI-test om te checken of je echt een INFP bent? De Engelstalige MBTI-test van HumanMetrics is wat mij betreft de beste.

Wie is de INFP? Persoonlijkheid van de INFP

De INFP heeft Introverted Feeling als dominante functie, gebruikt iNtuition als hulpfunctie en kijkt met een Perceiving blik naar de wereld. Dit is de favoriete manier van de INFP om situaties en vraagstukken te lijf te gaan. Sensing en Thinking komen pas daarna. De INFP is de ultieme idealist. Deze MBTI-types hebben vastomlijnde principes en idealen en zullen er alles aan doen om de wereld om hen heen in overstemming te brengen met die idealen. Hierbij gaat de INFP nieuwsgierig en flexibel te werk, waardoor hij snel nieuwe mogelijkheden ziet en noodzakelijke veranderingen kan aanjagen. INFP’s zijn geïnteresseerd in wat mensen beweegt en hoe de mensheid het beste uit zichzelf kan halen. Ook hierin is de INFP behoorlijk flexibel en meegaand, tenzij een van zijn principes geweld wordt aangedaan.

Typische INFP-eigenschappen

 • principieel
 • zorgzaam
 • fantasierijk
 • gereserveerd
 • opofferend
 • vasthoudend
 • perfectionistisch

INFP als werknemer: werk en carrière

Waar de INFP ook werkt: stille wateren hebben diepe gronden. Meer dan voor elk andere type geldt voor de INFP dat zijn werk een zinvolle bijdrage moet zijn aan de samenleving. Dit MBTI-type doet er vervolgens alles aan om de hoge kwaliteit van deze bijdrage te zekeren. Nieuwe dingen opstarten, anderen enthousiasmeren, lijnen uitzetten en bewaken en altijd stug doorzetten waarbij eigenbelang ondergeschikt is aan het hogere doel is de kenmerkende werkstijl van de INFP. Wel is het doel en het proces daarnaartoe voor de INFP zo vanzelfsprekend, dat de INFP moeite heeft met kritiek, compromissen en maat houden. De INFP komt professioneel tot bloei op een plek met veel gelijkgestemden en weinig bureaucratie. Geschikte sectoren voor de INFP zijn: maatschappelijke dienstverlening, onderwijs, creatieve sector en zakelijke dienstverlening.

Het liefdesleven van de INFP: liefde en relaties

De INFP heeft een kalme uitstraling, maar zit van binnen zeer intens en gevoelig in elkaar. Dit type is op zoek naar vriendschappen en een liefdesrelatie voor het leven en stelt zich hierin bijzonder serieus en loyaal op. INFP’s zijn bereid om hard te werken voor hun relatie: ze kunnen zichzelf goed uiten en zoeken graag naar win-winoplossingen. INFP’s zijn trots op hun partner en zetten deze dan ook op een hoog voetstuk. Voor andere types kan dit averechts werken, doordat het ideaalbeeld niet overeenkomt met de realiteit, maar voor de INFP werkt het goed. Ten tijde van stress of ten gevolge van kritiek kunnen INFP’s zeer emotioneel reageren. Ze hebben al veel behoefte aan bevestiging en waardering, maar dan des te meer.

De INFP onder stress

Het is niet elke dag feest in het leven van de INFP. Onder druk en stress kunnen MBTI-types trekjes gaan vertonen van tegengestelde MBTI-types. Ze komen als het ware in hun eigen zwakte vast te zitten. ‘Was that really me?’ is een interessant boek over dit fenomeen. De INFP raakt van de leg door overmatige kritiek, angst voor naderend verlies en schending van zijn waarden. De INFP gaat hierdoor zelf agressief kritiek geven, de incompetentie van anderen veroordelen en impulsief gedrag vertonen. Om weer tot zichzelf te komen, kan de INFP gewoon geduldig afwachten, zijn gevoelens onderkend zien door anderen en overmatig rationele mensen tijdelijk vermijden.

Tips: persoonlijke groei en ontwikkeling van de INFP

Voor een gelukkiger leven kan de INFP werken aan:

 1. vragen om feedback en waardering: het uitblijven van feedback is niet hetzelfde als negatieve feedback;
 2. emoties uiten in plaats van opkroppen, voordat de emoties onbeheersbaar worden;
 3. kritiek zien als een kans om te groeien.

Celebrities en andere bekende INFP’s

Welke beroemdheden zijn ook INFP? Hieronder vind je een lijstje van bekende mensen waarvan wordt gedacht dat ze INFP zijn.

 • J.K. Rowling
 • J.R.R. Tolkien
 • William Shakespeare
 • Julia Roberts
 • C.S. Lewis
 • George Orwell
 • Edgar Allan Poe
 • John Lennon
 • Kurt Cobain
 • Tim Burton
 • Johnny Depp
 • Andy Warhol

Ben jij een typische INFP? Of zijn er celebrities (of fictieve personages) waarvan je denkt: die moeten gewoon wel INFP zijn? Ik ben heel benieuwd naar jouw ideeën over dit MBTI-type.

Overzicht van alle 16 MBTI-types: hun karakter, carrière en liefdesleven

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Avatar
Cecile Bol

Zelfstandig ondernemer met tekstbureau Studio Vuurvogel || Dichter, vooral in het Engels || Gezin met Remi, Emily, poes & wat kippen

Geen reactie's

Geef een reactie