ISFJ: de Beschermer onder de MBTI-types

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een bekend model om naar persoonlijkheden te kijken. Een van de zestien MBTI-types is de ISFJ, ook wel de Beschermer of de Voeder genoemd. Typisch aan de ISFJ is het enorme plichtsbesef: de ISFJ is het meest loyaal van alle MBTI-types. Geschat wordt dat zo’n 13,8% van de wereldbevolking een ISFJ is. In dit artikel lees je meer over de ISFJ, de Beschermer onder de MBTI-types.

MBTI in het kort

De Myers-Briggs Type Indicator is geboren uit de theorieën van Carl Gustav Jung. Jung vond dat mensen een voorkeur hebben voor hoe ze de wereld ervaren en beoordelen. Moeder en dochter Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers zijn hiermee verdergegaan. Zij kwamen tot vier tegenstellingen: Extroverted tegenover Introverted, iNtuition tegenover Sensing, Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving. Hiermee ontstaan zestien types van elk vier letters. Bijvoorbeeld ISFJ. De wetenschappelijke basis van MBTI is discutabel, maar in de praktijk blijkt MBTI een fijn hulpmiddel voor persoonlijke groei. Een gratis MBTI-test om te checken of je echt een ISFJ bent? De Engelstalige MBTI-test van HumanMetrics is wat mij betreft de beste.

Wie is de ISFJ? Persoonlijkheid van de ISFJ

De ISFJ heeft Introverted Sensing als dominante functie, gebruikt Feeling als hulpfunctie en kijkt met een Judging blik naar de wereld. Dit is de favoriete manier van de ISFJ om situaties en vraagstukken te lijf te gaan. Thinking en iNtuition komen pas daarna. De doorgaans stille ISFJ zal er alles aan doen om zijn verplichtingen na te komen. Hierin gaat dit MBTI-type zeer grondig en zorgvuldig te werk. Omdat de ISFJ daarnaast ook nog heel loyaal en opmerkzaam is, is dit type een stabiele factor in elke groep. Dat komt goed uit, want zelf vindt de ISFJ een ordelijke en harmonieuze omgeving heel belangrijk, zowel thuis als op het werk. De ISFJ is het type dat je een attent kaartje stuurt voor iets waarvan je zelf was vergeten dat je het had verteld.

Typische ISFJ-eigenschappen

 • opofferend
 • vriendelijk
 • zorgvuldig
 • betrouwbaar
 • bescheiden
 • geduldig
 • sympathiek

ISFJ als werknemer: werk en carrière

De ISFJ heeft een enorm plichtsbesef en vindt het een eer om zijn plicht te mogen vervullen. Mensen van dit MBTI-type zijn loyale, harde werkers die werk en spel graag gescheiden houden. De ISFJ werkt graag met veel verschillende soorten mensen en vindt het prima als de ander een groter platform pakt dan hijzelf. Door hun nuchtere kijk op relaties laten ISFJ’s anderen in hun waarde, maar komen ze zelf ook gemakkelijk voor hun mening uit. Planmatig, accuraat en doelgericht routinematige werkzaamheden uitvoeren gaat de ISFJ goed af. Lastig vinden ze interpersoonlijk gedoe zoals grenzen stellen, met kritiek omgaan en netwerken. Ook vindt de ISFJ het moeilijk om verder dan het hier en nu te kijken. De ISFJ komt professioneel tot bloei in een traditionele, rustige organisatie met zorgvuldige collega’s. Geschikte sectoren voor de ISFJ zijn: gezondheidszorg, dienstverlening (maatschappelijk of zakelijk), onderwijs en natuur.

Het liefdesleven van de ISFJ: liefde en relaties

Op de ISFJ kun je bouwen: dit type stopt enorm veel moeite in zijn relaties, zowel in de liefde als vriendschappelijk. De dagelijkse gang van zaken in huis of kleine, praktische probleempjes? Daar zorgt hij wel even voor. Wel kunnen ISFJ’s overdreven behoeftig worden of hun echte gevoelens juist verstoppen. ‘Nee’ zeggen is erg moeilijk voor dit type. Richting een liefdespartner zijn ISFJ’s bijzonder trouw en hebben ze intense gevoelens. Het uiten daarvan gaat echter niet zo een-twee-drie. Ze luisteren liever dan dat ze zelf praten, ook omdat ISFJ’s een vreselijke hekel aan conflicten en kritiek hebben. Hierdoor kunnen ze hun eigen gevoelens gaan opkroppen en proberen ze hun persoonlijke behoeftes te negeren. De ISFJ uit zijn liefde gemakkelijker lichamelijk dan met woorden.

De ISFJ onder stress

Het is niet elke dag feest in het leven van de ISFJ. Onder druk en stress kunnen MBTI-types trekjes gaan vertonen van tegengestelde MBTI-types. Ze komen als het ware in hun eigen zwakte vast te zitten. ‘Was that really me?’ is een interessant boek over dit fenomeen. De ISFJ raakt van de leg door onbekende dingen en het overdrijven van hun eigen typische trekjes. De ISFJ gaat hierdoor impulsief handelen en doemdenken. Ook krijgen ze het gevoel controle over feiten kwijt te raken. Om weer tot zichzelf te komen, kan de ISFJ even flink de bodem raken, serieus genomen worden door anderen en geholpen worden met overweldigende details.

Tips: persoonlijke groei en ontwikkeling van de ISFJ

Voor een gelukkiger leven kan de ISFJ werken aan:

 1. anderen laten helpen: dat is niet een teken van verlies van controle, maar een manier om anderen deelgenoot te laten zijn in het leven van dit type;
 2. minder gehaast zijn in waardeoordelen en aannames te weten wat het beste is voor de ander;
 3. elke dag de eigen horizon een klein stukje verbreden door iets nieuws te proberen of te ontdekken.

Celebrities en andere bekende ISFJ’s

Welke beroemdheden zijn ook ISFJ? Hieronder vind je een lijstje van bekende mensen waarvan wordt gedacht dat ze ISFJ zijn.

 • Mother Teresa
 • 50 Cent
 • Anthony Hopkins
 • Kanye West
 • Dr. Dre
 • Christopher Walken
 • Brian May
 • Bruce Willis

Ben jij een typische ISFJ? Of zijn er celebrities (of fictieve personages) waarvan je denkt: die moeten gewoon wel ISFJ zijn? Ik ben heel benieuwd naar jouw ideeën over dit MBTI-type.

Overzicht van alle 16 MBTI-types: hun karakter, carrière en liefdesleven

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Avatar
Cecile Bol

Zelfstandig ondernemer met tekstbureau Studio Vuurvogel || Dichter, vooral in het Engels || Gezin met Remi, Emily, poes & wat kippen

Geen reactie's

Geef een reactie