ISTJ: de Inspecteur onder de MBTI-types

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een bekend model om naar persoonlijkheden te kijken. Een van de zestien MBTI-types is de ISTJ, ook wel de Inspecteur of de Plichtsgetrouwe genoemd. De levensinstelling van de ISTJ is “Doen wat gedaan moet worden”: de ISTJ is de meest verantwoordelijke van alle MBTI-types. Geschat wordt dat zo’n 11,6% van de wereldbevolking een ISTJ is. In dit artikel lees je meer over de ISTJ, de Inspecteur onder de MBTI-types.

MBTI in het kort

De Myers-Briggs Type Indicator is geboren uit de theorieën van Carl Gustav Jung. Jung vond dat mensen een voorkeur hebben voor hoe ze de wereld ervaren en beoordelen. Moeder en dochter Katharine Cook Briggs en Isabel Briggs Myers zijn hiermee verdergegaan. Zij kwamen tot vier tegenstellingen: Extroverted tegenover Introverted, iNtuition tegenover Sensing, Thinking tegenover Feeling en Judging tegenover Perceiving. Hiermee ontstaan zestien types van elk vier letters. Bijvoorbeeld ISTJ. De wetenschappelijke basis van MBTI is discutabel, maar in de praktijk blijkt MBTI een fijn hulpmiddel voor persoonlijke groei. Een gratis MBTI-test om te checken of je echt een ISTJ bent? De Engelstalige MBTI-test van HumanMetrics is wat mij betreft de beste.

Wie is de ISTJ? Persoonlijkheid van de ISTJ

De ISTJ heeft Introverted Sensing als dominante functie, gebruikt Thinking als hulpfunctie en kijkt met een Judging blik naar de wereld. Dit is de favoriete manier van de ISTJ om situaties en vraagstukken te lijf te gaan. Feeling en iNtuition komen pas daarna. De ISTJ is een serieuze, harde werker die zijn strepen verdient met zijn grondigheid en betrouwbaarheid. Dit MBTI-type trekt graag verantwoordelijkheid naar zich toe, bedenkt wat er gedaan moet worden om het doel te bereiken en gaat vervolgens onverstoorbaar aan de slag. Hierbij gaat de ISTJ nuchter, georganiseerd en realistisch te werk. Sowieso vinden ISTJ’s het fijn als alles ordelijk verloopt, zowel thuis als op het werk. Als onderliggende basis heeft dit type veel behoefte aan loyaliteit en traditie.

Typische ISTJ-eigenschappen

 • betrouwbaar
 • praktisch
 • georganiseerd
 • besluitvaardig
 • feitelijk
 • loyaal
 • perfectionistisch

ISTJ als werknemer: werk en carrière

De ISTJ vindt het belangrijk dat werk op de juiste manier wordt gedaan en neemt daar graag de tijd voor. Dit in combinatie met zijn loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel maakt van de ISTJ een kostbaar werkpaard. Dit MBTI-type werkt zorgvuldig en geconcentreerd en kan daardoor werk tot in de puntjes verzorgd afleveren en tegelijkertijd de deadline halen. Zet de ISTJ echter niet weg als ‘slechts een uitvoerder’! Hij is juist heel goed in processen bewaken en het werk van anderen inhoudelijk controleren. Meer moeite heeft de ISTJ met improviseren, meegaan in vernieuwingen, afwijkende standpunten en creatieve oplossingen. ISTJ’s zijn vrij rechtlijnig en conservatief. De ISTJ komt professioneel tot bloei in een stabiele, formele organisatie met een goede reputatie. Geschikte sectoren voor de ISTJ zijn: bedrijfsleven, dienstverlening (zakelijk of maatschappelijk), techniek, technologie en overheid.

Het liefdesleven van de ISTJ: liefde en relaties

Een belofte van een ISTJ is goud waard, zeker in de liefde. De ISTJ neemt een liefdesrelatie erg serieus. Hij vindt het moeilijk om dit op een warme manier te uiten, maar doet enorm zijn best om dit te compenseren op andere gebieden, bijvoorbeeld met klusjes in huis. ISTJ’s zien hun verbinding met de ander als een grote verantwoordelijkheid, een plicht bijna, en zijn daarom ook bereid om te luisteren naar kritiek of om een keer flink ruzie te maken als dat nodig is om de lucht te klaren. Wel heeft de ISTJ de neiging om in welles-nietes-conflicten terecht te komen, waarbij hij vindt dat alleen hij gelijk heeft. Ook hebben ze weinig gevoel voor de emoties van de ander en voor het belang van een complimentje op z’n tijd.

De ISTJ onder stress

Het is niet elke dag feest in het leven van de ISTJ. Onder druk en stress kunnen MBTI-types trekjes gaan vertonen van tegengestelde MBTI-types. Ze komen als het ware in hun eigen zwakte vast te zitten. ‘Was that really me?’ is een interessant boek over dit fenomeen. De ISTJ raakt van de leg door onbekende dingen en het overdrijven van hun eigen typische trekjes. De ISTJ gaat hierdoor impulsief handelen en doemdenken. Ook krijgen ze het gevoel controle over feiten kwijt te raken. Om weer tot zichzelf te komen, kan de ISTJ even flink de bodem raken, serieus genomen worden door anderen en geholpen worden met overweldigende details.

Tips: persoonlijke groei en ontwikkeling van de ISTJ

Voor een gelukkiger leven kan de ISTJ werken aan:

 1. inzien dat het gevoel van angst vaak groter is dan het eigenlijke risico: minder bang zijn om risico’s te nemen en zo het eigen leven te veranderen;
 2. de behoefte om anderen te controleren en te beheersen loslaten: een mens heeft uiteindelijk alleen controle over zichzelf;
 3. verantwoordelijk zijn voor zijn eigen leven in plaats van anderen de schuld geven voor persoonlijke problemen en lastige situaties.

Celebrities en andere bekende ISTJ’s

Welke beroemdheden zijn ook ISTJ? Hieronder vind je een lijstje van bekende mensen waarvan wordt gedacht dat ze ISTJ zijn.

 • Sean Connery
 • Richard Nixon
 • Angela Merkel
 • Robert De Niro
 • Darth Vader

Ben jij een typische ISTJ? Of zijn er celebrities (of fictieve personages) waarvan je denkt: die moeten gewoon wel ISTJ zijn? Ik ben heel benieuwd naar jouw ideeën over dit MBTI-type.

Overzicht van alle 16 MBTI-types: hun karakter, carrière en liefdesleven

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Avatar
Cecile Bol

Zelfstandig ondernemer met tekstbureau Studio Vuurvogel || Dichter, vooral in het Engels || Gezin met Remi, Emily, poes & wat kippen

Geen reactie's

Geef een reactie