Stemwijzers duurzaamheid en klimaat 2017: een overzicht

Op 15 maart 2017 zijn in Nederland de verkiezingen voor de Tweede kamer en indirect de regering. In de aanloop naar de verkiezingen zeggen veel partijen natuurlijk dat ze een groen hart hebben en voor duurzaamheid en het klimaat opkomen. Maar wie de verkiezingsprogramma’s en het stemgedrag in de afgelopen kabinetsperiode analyseert, ziet dat dat vaak simpelweg niet waar is en dat er grote verschillen zijn tussen de groene praatjes en de groene daden van de partijen. De afgelopen tijd zijn er verschillende kieswijzers, stemwijzers, klimaatlabels voor politieke partijen en duurzame politieke overzichten verschenen. Allemaal leggen ze andere nadrukken. Zo is er een kieswijzer die de nadruk legt op verduurzaming van de economie, een ander overzicht betrekt de verkiezingsprogramma’s vooral op ‘Parijs’ en er is een stemwijzer gericht op klimaatlabels per partij. Wil je duurzaam stemmen, maar weet je nog niet op welke partij? Dan zouden deze stemwijzers kunnen helpen. Hier een overzicht van de groene en duurzame stemwijzers.

Volledig duurzame stemwijzers

Er is één stemwijzer die zich volledig heeft gericht op duurzaamheid, klimaat en milieu.

Groen Kieskompas
Groen Kieskompas is een initiatief van Milieudefensie, Greenpeace, IVN, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. De techniek komt van Kieskompas. Aan de hand van 30 stellingen over bijvoorbeeld de gaswinning, de maximale snelheid, de bio-industrie, ontbossing, energiebelasting, kolencentrales, visserij, kilometerheffing en de veestapel krijg je een mooi overzicht met de overeenkomsten tussen jou en de partijen in een matrix. Ook kun je de thema’s Energie, Klimaat, Verkeer, Natuur, Milieu en Landbouw aan- of uitzetten om nadruk te leggen op de thema’s binnen duurzaamheid die jij het belangrijkste vindt en is er de mogelijkheid om de standpunten per stelling te bekijken.

Link: Groen Kieskompas

Algemene stemwijzers inclusief duurzaamheid

Ook algemene stemwijzers bieden hulp om te bepalen welke partij het meest duurzaam of groen is. Vaak kun je na het beantwoorden van de vragen extra nadruk leggen op bepaalde thema’s zoals natuur, milieu of klimaat. Daarmee kun je van een algemene stemwijzer een duurzame stemwijzer maken.

Stemwijzer
De Stemwijzer van ProDemos, het Huis voor democratie en rechtsstaat, is waarschijnlijk de meest bekende algemene stemwijzer. Ook deze stemwijzer werkt met 30 stellingen, alleen gaan die over allerlei thema’s. Vijf van de stellingen (stelling 19 tot en met 23) gaan over duurzame thema’s: Uitbreiding van Schiphol, kilometerheffing, de aanleg van nieuwe wegen, sluiting van kolencentrales en het btw-tarief op vlees. Na het beantwoorden van de 30 stellingen kun je aangeven dat je deze vijf onderwerpen extra belangrijk vindt.

Vervolgens krijg je een mooi overzicht met het percentage waarin jouw mening overeenkomt met de partijen en kun je de overeenkomst per stelling bekijken.

Link: Stemwijzer

Kieskompas
Het Kieskompas is afkomstig van Kieskompas b.v. “een kleine sociale onderneming die is ingebed in de academische gemeenschap van de Amsterdamse Vrije Universiteit”. Ook hier 30 stellingen om je mening te peilen. En ook hier gaan vijf vragen over klimaat en duurzaamheid al is het opmerkelijk dat drie daarvan over vervoer gaan: klimaatwetgeving (7), files en openbaar vervoer (13), kernenergie in Borssele (16), kilometerheffing (19), elektrische auto’s (25).

Na een paar extra vragen over de lijsttrekkers en de waarschijnlijkheid dat je bepaalde politieke partijen zult stemmen, verschijnen de resultaten. Kieskompas geeft die weer op een matrix van links naar rechts en van progressief naar conservatief. In mijn ogen is die tweede lijn tegenwoordig veel interessanter. Door aan de rechterkant alle thema’s behalve ‘milieu’ en ‘verkeer’ uit te vinken, maak je ook van deze stemhulp een duurzaam stemadvies.

Link: Kieskompas

Duurzame Stemwijzers in één oogopslag

Er zijn ook stemwijzers waarvoor je helemaal geen stellingen of vragen hoeft te beantwoorden. Deze stemwijzers hebben de standpunten van de verschillende partijen op het gebied van duurzaamheid al voor je samengevat in een infographic.

Kieswijzer duurzame economie
De Kieswijzer duurzame economie is een initiatief van Duurzaambedrijfsleven.nl en De Groene Zaak. Beide richten zich op duurzame ondernemers en deze kieswijzer legt dan ook de nadruk op de verduurzaming van de economie en gaat bijvoorbeeld over het belastingstelsel, co2-prijs, de borging van het klimaatakkoord van Parijs en de circulaire economie.

Link: Kieswijzer duurzame economie

Klimaatlabel politiek
De Nederlandse Klimaatbeweging heeft de politieke partijen een klimaatlabel gegeven op basis van stemmingen in de 2e kamer van de afgelopen jaren. Niet de programma’s voor 2017-2021 en de bijbehorende praatjes staan dus centraal, maar de inzet in de afgelopen jaren. De stemmingen zijn soms gewogen om belangrijke stemmingen meer gewicht te geven in de score en het thema ‘kernenergie’ is, waarschijnlijk omdat de klimaatbeweging hierover zelf verdeeld is, niet meegenomen. De klimaatbeweging geeft de volgende klimaatlabels aan de partijen:

Link: Klimaatlabel politiek

Duurzaam stemgedrag van de partijen in de afgelopen periode

Er is één site waarop het werkelijke stemgedrag van partijen op moties de basis vormt.

Partijgedrag
Partijgedrag is gemaakt door Elwin Oost, eigenaar van Solveware. De site haalt geautomatiseerd het stemgedrag van de partijen op en maakt die makkelijk doorzoekbaar. Zo zijn er overzichten van de focus van partijen, de overlap tussen partijen en kun je zelf stemmen op moties rond een zelfgekozen zoekwoord of een thema. Deze kieswijzer laat de moties ongefilterd zien, dus soms moet je even goed lezen wat er in het politiek-juridische zware taalgebruik eigenlijk bedoeld wordt. Als je op 20 of meer moties hebt gestemd, kun je de stemuitslag opvragen en zien hoe de de partijen zich tot jouw mening verhouden. Wil je deze stemwijzer gebruiken om te bepalen hoe duurzaam de partijen zijn, dan raad ik aan de kieswijzer te starten rond het onderwerp: Natuur en milieu. Maar je kunt er ook een aanmaken rond een zelfgekozen woord.

Link: Kieswijzer Natuur en Milieu Partijgedrag

Meer groene keuzehulp bij de verkiezingen op 15 maart 2017?

Hopelijk heb ik je met bovenstaande stemwijzers, kieswijzers, overzichten en labels kunnen helpen bij je keuze voor een politieke partij. Ben ik een duurzame stemwijzer vergeten of weet je een andere manier om zo groen mogelijk te kiezen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017? Laat het hieronder even weten!

Avatar
Remi van Beekum

In het dagelijks leven is Remi als Kiemfabriek vooral interim marketeer voor bedrijven en organisaties die de wereld wat mooier maken. Soms rond strategie of management en soms met de handen aan de knoppen in bijvoorbeeld campagnes. Thuis heeft Remi samen met Cecile en Emily een eigen voedselbos en permacultuurproject de Hommelgaard in een klein dorpje in Drenthe. Veel artikelen zijn vooral daarop geïnspireerd. 

1 Reactie